БРОЙ

документална история, в която освен събитията, важен  фокус са личните поглед и възприемане.
комуникацията с кореспондентите е своеобразен личен превод на видяното_
стилистичното му адаптиране като отзвук в съвременното живеене_

затова можем да обобщим_ всеки брой на Кореспондент предлага описание и разказ за лично съзнаваното като отношение към света на идеите_
затова Кореспондент не съобщава новините, а разказва чрез резонанса за тях_не назовава, не определя, а споделя интуицията като израз_визуален и текстови_