ТЕМИ

публичността е събитие в процес / не само като акт, коментиращ реалността_

линията в теми Кореспондент_ очертава единна сплав на преосмислянето като широко разбиране за: 

[проекти]_креативността в идейни проекции и решения 

[пространства]_приобщаващи хора, идеи, време като гарант за ново съдържание / привеждането му в смисъл 

[портрети]_щрихи към общуването като акт

[разговори]_диалогични срещи 

[погледи]_съдържание в жест и комуникация