Екип

думата екип причинява свръхорганизирана репресия над лекотата, наречена връзка_


взаимното любопитство е близостта ни, защото светът ни вълнува като процес и да, много сме близки. но съществена е свързаността като емоционална кореспонденция. в теми, усещания за вътрешни релефи_ по всяко време / на различна честота_Антония Кесерджиева_филолог

основател и галерист, куратор в независимо пространство Artspace Luna [дом за съвременно изкуство], Бургас

от 1998 до днес курира творчески процеси, отнасящи се до_  селекция / проектна стратегия / концептуален дискурс при среща с публика / лични анализи / експониране / съавторство _

интересува се от ролята на съвременното изкуство като медия, в търсене на нова социална интерпретация и разширяване смисъла на художествените процеси; ролята и надграждането им с интертекстуални прочити и акции_

живее и работи в Бургас, България


Антониo Кесерджиев_визуален артист

живее и работи в Страсбург, Франция, където завършва визуални изкуства. като визуален артист предпочита да не ограничава работата си в определени техники и стилове, а да експериментира и да открива нови форми за разказване на човешки истории.

любимата му тема за наблюдение е променящата се природа на дигиталното общество. занимава се и с графичен дизайн в сферата на комуникацията.


Никол Кесерджиева_стратегии и дигитална комуникация

живее и работи в Лондон, Великобритания. в дейността си експериментира с това как срещата между иновации, дигитална комуникация и медии може да доведе до социална промяна.

като директор в рекламна агенция с прогресивни виждания, изгражда наративи, а като психолог с магистратура по поведенческа икономика, изследва способността им да приобщават хора, пространства и идеи.

занимават я също социално ангажирано изкуство, бетонът като форма и материя, архитектурата и културна антропология. отскоро с 35мм в ръка.