ИДЕЯТА

КОРЕСПОНДЕНТ

има понятия, които скърцат от яснота.
едно от тях е [ кореспондент ].

избрахме основата и многозначността на думата, които формират представа за свързаност_ между хора / новини / места / събития / каузи_ чрез оптичните връзки на изживяването.

идеята за възникването на уеб платформата е осъзнат процес на търсенето ни още със стартирането на фейсбук профилa Кореспондент през 2018 г., като форум за споделяне в лична селекция акценти, отнасящи се до_

[ култура . стил. четене . хора, творби . творци . музика . градове . дизайн . употреба . кино . театър . дом . списание . думи . разговори ]

Кореспондент е съвместна идея на екипа на Artspace Luna [ дом за съвременно изкуство ], предлагащ авторско съдържание, свързващо три погледа в общо присъствие_

вярата ни, че нещо се развива, когато се превръща в добър инструмент за повече хора ни предизвиква да изследваме изкуството, както и съвместните ни усилия по създаване на платформата като средство за по – съзнателен и чувствителен към проблемите живот. затова предлагаме прочит на изкуството не като самоцел, а като градивна енергия за разгръщането на умни решения чрез артистични визии, ефективни за социалната среда, обществото и нещо съществено_да потърсим отговор на въпроса_какви чувства и емоции поражда общуването с него_

оттогава екипите кореспонденти присъстват на различни места, в различни точки по света, за да улавят и предават духа на специфични арт акции в компанията на интересни личности, творби, инсталации, запечатвайки мигове чрез архитектурата на пространствата и събитийността като човешка визия на желанието да се споделя, показва, характеризира_ усещането за близост до концептуалните идеи, внушения, атмосфера, благодарение на живи фотографски разкази, както и споделянето на личния поглед, различен от масовия информативен поток превърна връзката ни в ценна с въздействието си, смислена и стимулираща с възможността да се погледне на съвременното изкуство като начин на мислене и стил на живеене, подкрепяща фундаменталната му история, обществото, културните взаимодействия.

от коментарите разбираме, че Кореспондент носи както естетическо преживяване, предава и събужда любопитство към научаване и натрупване на познания чрез емоция. и че Кореспондент разказва вътрешните импулси в иновативните процеси, като изскача изнендващо в дните ни с нови тема, концепт, място.

пандемията
и Кореспондент_

от съображения за устойчивост и в отговор на актуалната обстановка, Кореспондент ще предлага жестове / от минали събития, настоящи и бъдещи /, за да дава концептуална възможност за анализ, сравнение, изборност.

с новия формат [ уеб платформа ], изразяваме желанието да концентрираме енергията си в надграждане опита за свързаност чрез наблюдение, тълкуване, преодоляване на граници, възможността да се променяме и адаптираме, за да запазим и осмисляме живота си.

Кореспондент отваря врати за нови теми, свързани с умението да забелязваме, да сглобяваме различните части в общо въздействие, генериращо история. затова новите ни ракурси ще визират психиката и поведението в комуникативен план, изследващи целостта на съзнателните човешки процеси_

какво харесва / с кого общува / какви избори реализира /
какви каузи споделя / как се развива / как мисли и живее_

обмисляме парадигма сетивни внушения чрез нови форми на изказност и културно съдържание. до този момент графичността е модератор в редица кураторски проекти на Artspace Luna / плакати, картички, визуални знаци_изследващи съвременния език и многообразните му рефлексии. днес обмисляме нови комуникативни връзки, стимулиращи човешката сетивност и някои от тях ще имат своя премиера именно в блог платформа Кореспондент.

екипът изследва влиянието на културата и културните събития / новите подходи и начини на случване /, споделянето и превръщането им във вкус към интерпретация и съавторство, генериращи смисъл, усет към личностно опознаване и развитие чрез свързване с други хора, култури, истории.

водени от желанието да провокираме активността на потребителите на Кореспондент по посока_ анализ и тълкуване чрез лични жестове и текстове, ще се опитаме да пробудим чувствителност към преодоляване на клишетата и стереотипите, за да запознаваме с модерното и съвременното изкуство отвъд пределите на майсторството и прецизността в работите, ще срещаме с идеята като важна градива същност, нейните различни езикови кодове и проявления.

ще запазим познатия вече фрагментарен стил на писане, тъй като ценим идеята за спонтанност и вглъбеност в изразността си_ както и верността си към малките букви за големи начала, в което се надяваме да разпознавате знак за естественост и доверие.

всъщност, всичко започнахме като разговор за промяната, който продължи до сутринта. заедно гледахме филми, в паузите коментирахме личните си погледи и така кореспонденцията се превърна в желание за среда и медийна свързаност_първо в екип, а после в цялост.

Кореспондент е нова възможност за комуникация чрез изкуство през различни теми и откликва отговорно при желание за обмен. допускат се авторски снимки и текстове, а използваните източници се посочват и маркират. при сходни търсения, редакторите преглеждат и подреждат изпратените материали, като се стараят да запазят автентичността им при публикуване. добре дошли!

пространство_прочит / Никол
графична идентичност / Антонио
текст / Антония