кауза ИНКУБАТОР

НА ARTSPACE LUNA_
[ в подкрепа на млади режисьори на експерименти ]

_ изложба в кутия за неопределено време, но не по-малко от един месец_в Artspace Luna
_ подарък_100 лева, радостта да се сподели как са използвани 
_ представяне в медийна платформа Кореспондент