ПОГЛЕДИ

наблюдения / базирани на личен поглед и интуиция
[съдържание в жест_фотография_разказ и форма_комуникация]

комуникативна структура_ насочваща погледите към малки лични портрети на удоволствието да забелязваш_ да изграждаш_ да смесваш_ да преобръщаш внушения / представи / стереотипи

като ритмични капки в море от важни значения_ като отношение към жестовете около нас_ като внимание към думите по пътя_ като рефлексии на вземането и даването

всеки поглед тук говори за импулса_ по много личен начин показва началото като игра на въображение и воля / изявява ритъма им_в къси документи на емоцията