ПОРТРЕТИ

наблюдения / базирани на личен поглед и интуиция  [хора_обекти_процеси]

Кореспондент подчертава изследователската си същност в жест и нагласа към съвременното изкуство, поради което се възприема и като коментар на човешката оптика за културата по света_не натрапва гледна точка / не усложнява света с претенция_а споделя свои отговори чрез избор и тълкуване.
важен код на Кореспондент като медия е неговата структура_спонтанността и отлагането като начини на възприемане / анализ. Кореспондент проследява ‘ позабравянето ‘ / ‘ изтичането ‘ на артистичните събития_ метафорично определяме като ‘ мариноване на граничности ‘ / ‘ отлагане на насладите ‘.

това дефинира условността на формите в контекстуалния им прочит и разширява възможността за интерпретация. тази нова логика актуализира креативната верига и я отчуждава от инертността_едно събитие да се посети и бързо да се забрави.
Кореспондент се опитва да създаде нова връзка със сцената, преобръща перспективата като актуализира темите и смисъла на вече случилото се. в този смисъл Кореспондент има своя тоналност за преди / сега / после като поглежда с други очи и разполага емоционалното общуване като пряк свидетел.