ПРОЕКТИ

наблюдения / базирани на личен поглед и интуиция
[инвестиция в идея_време_ресурс за постигане на смисъл]

разказват за креативността в проекции и решения, които срещат погледа на наблюдаващия със световете_микро / макро.

въвеждат във вътрешните пространства на идеята, нейното огласяване до превръщането й в действие_проектите, изразяват опита на артиста_виждането, чувствителността да изгражда инструменти в търсене на взаимодействие и обмен със социума, средата около него.

проектират личното наблюдение в глас_ извеждат и проявяват неговия знак в социално значима активност, като комуникират гледна точка пред обществото.

Кореспондент съобщава за проектите, курирани и реализарани по различно време от екипа на Artspace Luna_ както в галерийното пространство, така и извън него. осъществените проекти от екипа на Artspace Luna комуникират усилията в намиране на релация и обратна връзка като сигнал за разпознаем ефект_публичността на всяка проектна идея.