РАЗГОВОРИ

наблюдения / базирани на личен поглед и интуиция 

[поредица срещи_диалогични процеси_човешка оптика за културата по света_теми и интересни личности]

думите_

обект на внимание  /  портретиране на възприятията  /  диалози и въздействия /  хоризонт за преосмисляне  / това, което знаем / виждаме / мислим_ как един акт или събитие преминават през времето_ естеството на погледите към него / как се предизвикват / отправят / прочитат и тълкуват, за да изразят идея_