Категории
ПРОСТРАНСТВА брой 1

онази зелена връзка с доверието / която балансът проявява като разбиране отвъд думите_

от Антония Кесерджиева

2016_

дизайн в Лондон_

онова, което човек изживява са модусите от личната му лаборатория – желания или нежелания, изразени чрез_

допир, звук, светлина, говорене, намиране, търсене_

Лондон дизайн фестивал / V & A , звук до образ, провокиращи мисълта / the infinite mix , hayward gallery, нощ в нескритите пространства на picturehouse central. Джеф Кунс , въздушни тунели, тя и той купуват нещо различно, зелени идеи, лешникотрошачката в действие, Serpentine Gallery Pavilion – датски дизайн, барът / Шордич.

мисълта, че виното се пие по различни начини, запълва разстоянието от точка А до точка Б с оптични връзки, бънджи енергия, културна алиенация, буквално емоционално сливане, основани на тема_идея_желание. не бих си представила нормалността като факт, но разширените хоризонти в поканата за Лондон поясни плана ни за действие и се оказахме в капан на нова игра.

още не ми се вярва как се случиха тези съставни части по едно и също време, а ние да сме там.

ж е л а н и е т о е т и ч а н е , к о е т о и з п р е в а р в а н а с с а м и т е .

два концерта, интегрирали събитието живот в две различни смислови паузи, в които шансът да видиш атомите вътре в себе си е като да поиграеш сол / пипер. защото сред малките ми букви живее една дълбока моя любов към тихите и лични пространства , адресирани до входа на камерното.

B j ö r k

е основа за експрес в духа на пътуването_ на съспенса, оттичащ се в усмивка, на влудената реалност зад границите на видимото.

снимки: Антония

Бьорк вътре в себе си е дълготраен проект – в него любовта е код усещане, перспектива в сетивността на реалното. отвъд.

л ю б о в т а е е м о ц и о н а л н а п р о г н о з а н а в р е м е т о. докато времето вирее в двора на очакванията ни. Björk Digital в Somerset House създава изживяване в отразения ум, в добавената реалност на пътуващото сърце. умът и душата са той и тя в нас завинаги .

снимки: Антония_ Björk Digital / Somerset House

Юн Сун На и Улф Вакениус

в Union Chapel, Лондон – нови форми на релефа – възторгът ми в сълзи на радост от срещата с гласа на вятъра_деликатен почерк и крехко вълшебство, съшити в оригами – това е Юн!

снимки: Антония_Юн Сун На / Улф Вакениус / Фестивал на корейската музика, Лондон 2016

малка мощна идея на общуването чрез истории е Юн. тя е един от чудодейните гласове на Корея. пя в стара английска църква на 20.09. 2016 .

Юн Сун На внедри в акустиката на Union Chapel джаз формули чрез великолепието на гласа си и страстната стилистика, които я характеризират и отличават дръзко . кавалер на корейската роза в двучасовата джаз имровизация бе Улф Вакениус.

б л и з о е . трябва само да в и ж д а ш п ъ т я .

Лондон 2016, Фестивал на корейската музика, 2016

покана за реалност в разширените посоки на домислено време. двата концерта в Лондон / Бьорк / Юн Сун На_ река, подскачаща под горещи стъпки_

животът – форма на действие_

дизайнът – негова транскрипция_

пълноводен септември в Лондон_ градът интерпретира съзнаваното в диаметрален скок. въздухът е бавен спомен, нанизващ рибите до сухо – чирозиране / превръщане на материята в чирози – това са чудеса, в чиито малки стаи опитът за гледане е отвътре_навън .

очите на чироза са вътрешните стени на всяко чудо. тънките процепи разстояния между стъклата на прозорците са устои на плътния им характер. докато те понасят, смисълът на изреченията, взаимодействията с пространствата са процесите на паметта.

лондонобектив / животът_форма на действие дизайнът_негова транскрипция

септември, 2016

Кореспондент

Artspace Luna