Категории
ПОРТРЕТИ брой 1

преливане / вливане_

от Антония Кесерджиева

преливане / вливане епизод 1_

условно приемам / преливане_ течността от един съд се прибавя в съд с друга течност ‘

условно приемам / вливане_ две различни течности ‘ пътуващи една към друга / за да се слеят т в едно цяло_


преливания / вливания наричам личните си наблюдения, очертани като портрети на душите, а свързването им е по силата на привличане, родено в моето съзнание. записвам това, което предизвикват артистите чрез своите жестове и образи. човек натрупва много представи в процес на наблюдение. в преливане / вливане давам воля на вътрешните си диалози с герои, които харесвам, като ги срещам, без те да знаят. споделям събраното до момента в ето тези конфигурации:

Рей Кавакубо_ Дейвид Линч /

Токо Шинода _Чет Бейкър /

Петер Линдберг _Пати Смит _Боб Дилън /

Ингмар Бергман _Алис Колтрейн_Джон Колтрейн /

преливане / вливане_

____

Пати Смит Робърт Мейпълторп, снимка Пати Смит_лична страница

чисти идеи, храна – колкото толкова, болката боли като предчувствие без влага, думите чертаят крачки срещу цензурата, незаспивания, диалогично сънуван свят, кафе и цигари, с които съзнаваното е любовта без грешка в живота на_ ‘ просто деца ‘ .

духът отговаря на скиците за дрехи и тяло, и когато е

обсерватория дрехата / обективът й е барометър_

Пати Смит и Робърт Мейпълторп

‘ нямахме много пари и бяхме щастливи_

имахме творчеството си_

имахме се един друг ‘ 

Д е й в и д Л и н ч : “ започнах да опознавам нещата не чрез разума и интелекта, а чрез интуицията. всичко е отворено към интерпретация. прекрасно е да виждаш нещо и да го доизмисляш с ума си. както е с филмите, така е и с любовта. нещата са вълнуващи, когато има абстракции. “

Р е й К а в а к у б о / стилът на различната възможност – експеримент и деконструктивизъм : “ създавм нещо, което никога не е съществувало. рамките са нужни единствено, за да бъдат буквално разрушени. “ 


100 грама

T o k o S h i n o d a /

C h e t 
B a k e r – колкото поеме /

сеизмографи на тънката връзка между понятията и тяхната свобода_да можеш да създаваш, защото тълкуваш волята като живеене_в най – чистата идея_любовта. тя е е глас, нощен и бавен глас. нещо, което прибавя докато взема. линия на разказвача зад завесата / толкова тихо го прави, че се взирам, за да видя листът дали е лист или просто прозират сенки на непознати релефи_

линия в звук / скърцащ параван_ покоят е параван, но онзи покой, който не спира да играе на полунощ в париж.

И н г м а р Б е р г м а н_

А л и с К о л т р е й н_

Д ж о н К о л т р е й н_

другото решение зад завесите на кадъра е цяла поляна с диви ягоди_

романтичната меланхолия на сивото следобедно полувремие при Бергман по душата и тишината в минорния джаз на Джон и Алис Колтрейн ‘

как вкусът към нещата при Гаспар Ное ‘превръща ежедневието във важен сън и разговор след него / или в покана за форма ‘
която Шарлот Генсбур излъчва по природа_[формата на светлината] сигурно защото е отражение на съчетаващите се безсъници в сюжет ‘ Джейн Бъркин_Серж Генсбур

2016_2020

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е banner-logo.jpg

Кореспондент / идея_ Антония Кесерджиева Artspace Luna