Категории
ПОРТРЕТИ брой 2

метафорология ли е кураторството_в опит да виждаме

от Антония Кесерджиева

куратор, кураторство, начин на комуникиране, лична връзка с идеите, отглеждане на страст, споделяне, взаимопроникване, гласност и публичност

светлини на моста / снимка: Антония

интересът е по-конкретен /

този текст в Кореспондент е базиран не поради дефиниране, теоретизиране или анализ на професионалната реалност_ свързан със значението на термина, а по-скоро споделянето на наблюдения над ефективността и мотивацията, профилиращи личността на куратора_какви са неговите опит и начини на артикулиране /

в цялото това пътешествие ме привлича насочването_

като начин на мислене, търсене, лична интерпретация, тълкуване на видяното в тема и знак / изложба, пърформанс, акция, инсталация и др /

[насочването]

първоначално_ умението да се събуди желание и интерес носи важната пълнота за бъдещия спектър, в който ще се разгръща срещата_куратор / обект / автор / идея / пространство / публика / връзка / смисъл.

ценността е в богатството на различните механизми_а това е основа, която диференцира реалните визии за кураторската същност и практики_всеки куриращ културно събитие разполага с личен ресурс, свои вкус и инструменти, и спрямо контекста активира някои от тях.

моята логика, вероятно следва онова, което аз самата харесвам, следя и развивиам_

диалогичността /

[насочването_изясняващо състоянието]

изпитвам любопитство към изследване на вътрешните процеси на социума / неговата психология и рефлективност_кое как е потърсено, разгърнато и с какво насища пространството, с какво променя или адаптира представността ни. дали е изразено чрез разказ, визия, звукова среда, интеракция или пък отсъствие на всичко това_структурата може да бъде изведена с характер и достатъчно осветяваща темата / артистите / процесите.

сещам се за Ханс Блуменберг, който чрез ‘ Парадигми към една матафорология ‘ / издателска къща Критика и хуманизъм / дава яснота в посоката на себепознанието_как чрез образите и света да познаем личното. метафората пренася този смислов акцент и го проявява в играта с наблюдението_наблюдавайки, ние виждаме_виждайки, започваме да тълкуваме_тълкувайки, ние си обясняваме и т н

кураторът насочва именно в този процес_ виждане и пътешествие във виждането_

това приобщава към мислене, проектирайки активността и изявата като взаимен процес_развива и добавя същност към обектите на наблюдение чрез селекция, подреждане, кореспонденция, коментар, разговор, игра и преживяване.

може би, затова кураторът / лат. curare – грижа се / проявява отношение към света_грижейки се, като създава и обяснява посредством връзки_

пространствата / формите / цветовете.

така той, чрез образите за света подсказва и пренарежда представите, за да изгради парадигма от знаци и значения. смисълът, който от своя страна поражда нови и нови / всеки прочит е резултат от личните ни връзки със света.

свързвайки метафората с науката, Блуменберг обяснява смисъла на всеки човешки жест, а именно да се произведе чувство, емоция, мисъл; да предизвика, да раздвижи, да запълни. оттам и усещането ми_че кураторската същност се проявява чрез работата с метафората_при всеки по различен начин.

доколкото метафората е въпрос и възможност_ тя дава път към нов прочит / произвежда нов продукт и заради креативния си вкус, който съдържа в себе си, градивната й мощ може да бъде свързана с промяната_затова и кураторската идея вълнува с грижата си да променя, адаптира или просто да танцува на ръба на няколко свята.

всъщност:

метафората е куратор, който кани в идея / идеи, за да срещне човека с космоса.

[метафората е куратор]

кураторът е възможен образ и реалистична среда за метафоричното преживяване на всички събития / лични и общочовешки, създавайки действащ механизъм от връзките между въпроси и отговори_

декември 2020

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е banner-logo.jpg

Кореспондент / от Антония Кесерджиева Artspace Luna