Категории
ПРОЕКТИ ПРОСТРАНСТВА брой 4 други

упражнение с ранна светлина / накратко за видео арта

от Антония Кесерджиева

проект на Artspace Luna и Visionakt

ключова идея, технологии, арт > листо, а върху него – плод >

‘ какво е арт ‘ ‘ какво означава изображение ‘ ‘ прасковите, ще ги ядем ли ‘ ‘ нали това е галерия ‘ ?

Елица, Борис, Мари, Крум, Рая, Калоян

упражнение с ранна светлина / накратко за видео арта

видео курс и ателие за създаване на кратък видео разказ_ модератор Антонио Кесерджиев, асистент Свет Искрова 2019 година_независим проект в няколко етапа

Упражнение с ранна светлина / накратко за видеоарта_Visionakt в Artspace Luna / ателие Антонио Кесерджиев в Artspace Luna, 2019
креативен процес / наблюдения / разговор / практически умения_Упражнение с ранна светлина / накратко за видеоарта_Visionakt в Artspace Luna, 2019

_________

_здравейте!
видео изкуството е език, още една възможност да се изразяваме креативно. ще ви разкажа накратко историята му, някои негови характеристики и после ще се фокусираме върху човека и неговите чувства. задачата ни ще бъде да потърсим смисъла в света на човека.
ще открием реалност, която вие ще домисилите и ще заключите в образ.
ще създадете кратко видео, което заедно ще въплътим в света на човек, който е видимо самотен.

Упражнение с ранна светлина / накратко за видеоарта_Visionakt в Artspace Luna Антонио Кесерджиев в Artspace Luna, 2019

Упражнение с ранна светлина / накратко за видеоарта_Visionakt в Artspace Luna, 2019

преживявайки чувствата му, всички ние ще усетим неговия живот, ще се замислим какво е радост, нужда, липса, болка, ще съпреживяваме и споделяме.


това ще бъдат интерактивни истории, които ще създадем в нашата видео лаборатория.


така ще се превърнете в мислители и автори на светове, родени от личните ви идеи.
сигурно ще станем и приятели и ще създаваме нови истории чрез видео и чрез видео ще се въплъщаваме в света на другия….

лексикални единици_значения_
пакет от шест думи / комбинирани с визуален израз, създадени за всеки участник във видео урока_ автор и реализация_Антонио Кесерджиев
Антонио Кесерджиев_ Упражнение с ранна светлина / накратко за видеоарта_Visionakt в Artspace Luna

_в края на нашата среща ще получите няколко карти. върху всяка е написана по една дума, която вероятно е нова, но ще чуете по време на лекцията ми…
ще бъде добре да се обогатите, като се опитате да запомните значенията на тези думи.

Думите_
Упражнение с ранна светлина / накратко за видеоарта_Visionakt в Artspace Luna, 2019
Упражнение с ранна светлина / накратко за видеоарта_Visionakt в Artspace Luna
Упражнение с ранна светлина / накратко за видеоарта_Visionakt в Artspace Luna
запознаване със слайд проектори и стари прожекционни материали_видеоарт с Visionakt в Artspace Luna
Линн / 1,4 г. / със своя гледна точка за дигиталността_в Artspace Luna

_в началото на новата учебна година ще експонираме вашите видео творби в галерия Луна,
ще може да споделите с приятелите си целия творчески процес около създаването им.
ще имате възможност да употребите и някоя или всички нови думи, които вече ще са част от вашия нов език!
Антонио

видео конструкти към града и публичността_видеоарт с Visionakt в Artspace Luna Мари. Калоян. Рая. Елица. Борис. Крум

__________

14 август 2019
галерия Луна в колаборация с Visionakt
кратък курс / в и д е о а р т
за ученици / 7 – 12 години
Антонио Кесерджиев_Свет Кесерджиева

Екран към града_ визуален жест към града / видео разказ, съставен от материалите, създадени от Елица, Борис, Рая, Мари, Калоян, Крум по време на видео лабораторията_ VisionАkt / Artspace Luna_витрина, улица Лермонтов 41, Бургас_2019 / 2020

някъде, между душата и ума, между есента и лятото, човек се оглежда в дните си.

някъде, между тук и сега между себе си и другите, човек открива смисъла. и от всички приказки избира тази, чрез която думите превръща в криле, а вятъра – в дом за приятелство.

приказка за спомените_ / текстово звено към видео конструкти_ Екран към града / Artspace Luna, витрина_ ул. Лермонтов 41, Бургас /

Екран към града е визуален прочит на реалността /


Artspace Luna
благодари на спонтанните, чуднопитащи деца,
които вдъхновено създадоха своите видео писма_ благодари на V i s i o n A k t_Antonio Keserdzhiev за осъществяването
на видео ателието ‘ Упражнение с ранна светлина ‘ –
идея, тема, финансиране и най-вече –
генерираните чувства и разкази_

кратките видео хроники
показват желанието_’ да се разказва чрез изкуство /
‘ да се изгражда жива комуникация между идеите,
града, различните погледи, умението да се тълкува /
‘ да се открие творческия заряд у децата, интегрирани в атмосферата на галерията, провокираща нови мисли, чувства, емоции /
Мари
Калоян
Борис
Елица
Рая
Крум изразиха себе си чрез видео_
научиха нови думи_
упражниха светлината на идеите си чрез сюжети_


видео ателие / теория и практика
с деца / 6-12 години /


VisionAkt / Artspace Luna
август 2019

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е banner-logo.jpg

Кореспондент

correspondentluna.com Artspace Luna