Категории
ПОРТРЕТИ ПРОСТРАНСТВА брой 4 други

2022_за постепенните неща преди новините в новата година / Artspace Luna

от Антония Кесерджиева

докато подлагам на съмнения ежедневната преупотреба на стереотипни алгоритми, си задавам куп въпроси около нещата, които ме вдъхновяват_

кое е важното в това, което мисля и създавам?

какво научавам, докато работя?

кое е онова, върху което искаме с екипа да фокусираме развитието си?

correspondentluna.com визуална идентичност / комуникация_Антонио Кесерджиев

забелязвам, че същественият ритъм се обуславя от една важна стъпка в управлението на галерийното пространство и неговата визия в последните няколко години_

неговото разширяване в поле за обмен и нови интеракции чрез изкуство_

визия . текст . обекти . диалог . медия

естествено, това мобилизира нов тип ресурс, среща и трудности от друг характер, но обогатява с многообразни и пълноценни връзки, като създава  вълна от изживявания и най-вече адекватни теми, чието влияние намирам за ефективно – както за пространството, така и за града. 

всичко започна с желанието ни да селектираме онези артистични жестове, в които откриваме инструмент за социален диалог, функция и употреба / с други думи – изкуството като разговор и диалогът като културно изживяване в различни точки по света.

припомням някои от последните събития, чрез които се опитахме да породим мислене и желание у нова публика.

важни фокуси_

2021 година добави нова стойност в концептуалната стратегия на независимото пространство за съвременно изкуство и дизайн Artspace Luna.

Кореспондент и Далекоглед / КИД / са  мултидисциплинарни модели за съучастие, създаване, преживяване, споделяне / с които екипът на галерията търси и изгражда новия характер на дейността си_нов тип диалогичност и обмен.

КОРЕСПОНДЕНТ е дигитална медия за изкуство и култура / начини на мислене_ базирана на авторски поглед, визия и асоциативни прочити върху културни събития, лица, пространства, концепти. 

Кореспондент е независим проект на независимото пространство за изкуство и дизайн Artspace Luna със свои_екип, селективни подходи, модели на представяне, платформи за дискусии и обмен. проектира се в различни броеве / съдържа специфични ‘ стаи ‘ за асоциативни препратки и кратки поеми, различни от информационния поток. дискурсивно, всеки брой съдържа следните теми: портрети / погледи / проекти / пространства / разговори / изгражда свой език, за да разглежда и прониква в акценти от минали вече събития.

correspondentluna.com

https://correspondentluna.com/

Кореспондент_медия Artspace Luna Никол Кесерджиева_стратегии, дигитална комуникация Антонио Кесерджиев_графична идентичност, визуална стратегия,
дизайн на звука, обработка и монтаж
Антония Кесерджиева_куратор, текстописец

ДАЛЕКОГЛЕД е подкаст, изследващ тълкуването и мисленето на младите хора, отнасящ се до внимателно наблюдение върху изразяването_собствен поглед, социални рефлексии, анализ и споделяне на лични истории, обществени реалии през изкуство, опит и артистични акции.

визуална комуникация / звукова среда / режисьор на монтажа_Антонио Кесерджиев подкаст в галерия_Далекоглед / Artspace Luna 2021
correspondentluna.com

Далекоглед е концептуална идея на екипа на Artspace Luna и като такава, подкастът е част от дигиталното тяло на медийната платформа Кореспондент, където се публикуват всички негови епизоди. първите шест са излъчени с подкрепата на Община Бургас по програма за съфинансирани културни проекти 2021, Бургас.

correspondentluna.com / Далекоглед_подкаст

https://correspondentluna.com/dalekogled-podcast/

correspondentluna.com Кореспондент / Artspace Luna

от 1998 година до днес, екипът на Artspace Luna селектира, организира и финансира своите идеи в събития.

ето и част от последните прояви, които дефинират моделите на изследване на връзката_галерия / медия / публика.

Artspace Luna / независимо галерийно пространство, създадено през 1998 в Бургас /

медийни платформи с доминираща комуникативна, културна принадлежност_уеб сайт и аудио подкаст.

публика – реакции, съавторство, обмен и комуникация

____

[ 90°]

поканихме визуален артист с негов авторски проект, базиран върху личната му, социална рефлексия. представяне на авторската му, графична композиция обединавяща текст и визия, която периодично подменяме с новата му авторска интерпретация / относно нов, избран от него текст на български текстописец /. проектът е с продължителност_една календарна година / 2019_2020.

всяка нова визуална идентичност по проекта е придружена от акция навън_засаждане на живо растение в различни части на града.

проектът е надградена концепция върху друг устойчив проект на същия визуален артист_проект ‘ Прозорец ‘, реализиран самостоятелно, в рамките на шест години / 2012_2018.

[ заповядайте, съседи! ]

периодично каним съседи в галерийното пространство_опознавайки се в среда от авторски обекти, музика, акции и домашна храна. фокус_общуването като внушение_  

[ движение с книга ]

подаряваме книги от личната библиотека на семейство Кесерджиеви, като предоставяме възможността животът им да бъде продължен по различен, своеобразен начин_

[ упражнение с ранна светлина / накратко за видео арта ]

организирахме еднодневна образователна програма с познавателен и интерактивен характер / за деца и подрастващи_кратка лекция чрез модератор, придружена от самостоятелно създаване на видео съдържание по време на курса за начинаещи_2019

[ органично / нов свят_сетивност ]

поканихме артист_бижутер, като инвестирахме лични средства и ресурси в производството на бижута от сребро и рециклиран материал. провокирахме идейните му проекции чрез концепцията на Artspace Luna по посока_зелени артистични практики ‘ изкуство и спасена планета ‘ / медийна среща с публиката_2019

събитието бе част от културния календар на Мрежата на сетивата_БулевАрт_

[ заедност ]

изградихме мост между различни креативни общности от Бургас и Лондон. 

чрез модератори, в контакт с лондонската галерия за съвременно изкуство Barbican, екип на Artspace Luna предостави 6 есета на английски автори, които предложихме за превод и интерпретация сред шестима приятели на бургаската галерия Artspace Luna. проектът бе придружен от изграждането на динамична комуникативна и видео среда_2019 

[ напиши ми дума_подарявам ти късмет ]

предложихме интерактивна ситуация, стимулираща изживяването_

<намисляне / изричане> <подаряване / въздействие> 

[ кое превръща мястото в пространство? ]

модератори създадоха интерактивна ситуация, насочена към присъстващите гости на едно от парти събиранията в галерийното пространство. заедно създадоха поле от взаимодействия и индивидуални прочити върху темата – място / пространство_2017 

[ екран към града_визуален прочит на реалността ]

предложихме втори, надграждащ етап към видео лабораторията ‘ Упражнение с ранна светлина ‘_екранизация.  ситуирахме екран към града, като излъчихме адаптирана композиция от всички видео материали, изработени от децата в образователната програма с модератор. така споделихме  видео продукцията с хора от града_2020

[ тяло_дух_воля ]

изградихме нов прочит и интерпретация върху някои естетически категории, свързани с празниците, празнуването, тяхната културна семантика и принадлежност. 

проектът е с устойчив характер и се случва до днес, няколко пъти в годината_ 

[ диалози_инсталация от анонимен автор ]

2020_по наша покана, анонимен за публиката автор изгради инсталация с жокер и интервю, предизивкващи ироничен поглед към някои социални, масови и лишени от смисъл преупотреби на знаците по повод 14 февруари_ 

[ споделянето_]

поканихме гимназисти от града, представители на младежки общности. екип на Artspace Luna ги срещна с някои от проектите на галерията, като се очертаха бъдещи взаимни акции с обществена кауза и внимание_

[ виртуална галерия_март 2020 ]

в първите дни на пандемията и двумесечния локдаун реализирахме виртуална галерия, като предложихме – паметта като акция на мисълта.

чрез спомени, предизивикани от преживяване на изкуство, посещения, разкази, фотоси, нашата виртуална галерия / в рамките на два месеца / приобщи приятели и познати от социалните мрежи да споделят свои снимки. ефектът от този вид общуване  по време на пандемия_ изградихме виртуална галерия от 2000 снимки, изпратени от различни хора и от различни точки на света_

[ пластелин и дадаизъм ]

2020_в първите дни на пандемията и двумесечния локдаун реализирахме виртуална премиера на непознати до този момент за галерията и града автори_фотографи, българи, живеещи в Париж и Лос Анджелис_

[ четири стени_виртуална премиера по време на пандемия ]

2020_по време на двумесечния локдаун организирахме колаборативна връзка с автори и преподаватели, представихме идейните им проекции, предизвикани от затварянето между четири стени. техни създатели са преподаватели и студенти от СУ ‘ Климент Охридски ‘

[ живот / промяна и адаптация ]

е проект, разказващ за човешката сетивност и физическата дистанция под въздействие на covid – 19. поканените 7 артисти реализираха свои прочити на ситуацията. един от тях подготви 6 визуални портрета на човешките сетива във вид на картички, като всеки зрител, посетил галерийното пространство получаваше подарък_комплект авторски картички_2020_2021

[ екзистенциализмът хуманизъм ли е? ]

една от последните акции на Artspace Luna за изминалата 2021.

акцията поставя идеите_разпознаване, подкрепа, съвместност.

мисията_чрез реална история, провокирана от намерен визуален материал, съпътстващ подкаст Далекоглед  да събуди чувствителността на своята публика в желание за подкрепа на млад творец. 

поставяйки диалогичността и тълкуването като движещи концептуални механизми в дейността си, екипът на Artspace Luna полага грижи и по отношение запознаването на своята публика с подбрани книжни и музикални издания.

днес, в пространството могат да се открият и закупят_

книги на издателство МЕТЕОР_ 

СВЕМА _ 

ПЕАТ НЕКОГАШ _  

избрани албуми от TASCHEN _

MY SINEMA / Мирослава Кацарова _

СПИСАНИЕ ЗА ТАНЦ _

ART IN BULGARIA / архивни бройки _

artspaceluna.com

https://www.facebook.com/artspaceluna

Artspace Luna_в своята лента през 2022!

благодаря на екипа, с който измисляме и създаваме! идеите са само път, важна е волята, времето и вниманието! реално и емоционално_

за радостта от диалога и обмена, непрестанно нарастващия интерес към опознаването на света, съм признателна и благодарна от сърце на Никол Кесерджиева и Антонио Кесерджиев! на всичките ни скъпи хора, които споделят идеите, за да сме заедно в интересното_ изкуството_начин на живот.

благодаря!

Антония

януари, 2022

Кореспондент

correspondentluna.com

Artspace Luna