Категории
Погледи брой 4 други

Perseverance_ разбиране на Марс чрез постоянство

от Антония Кесерджиева

юни 2021

_респект към научните открития и постижения _и колебания към човешката лоялност

Perseverance. сн. НАСА 2021

Perseverance_ надежда или халба /

там, където има улица, съществува идея за отиване и връщане / проход и преход / приближаване и отчуждаване.

марсоходът ‘ Постоянство ‘ ми донесе образа на писмо от непознат, пощальон от врата до врата. писмо, изградено от важни и разнообразни теми_проекти на човека от 2021, кодирал данни за човека след 2021. в своето пътуване, писмата винаги носят почтената представа за реалността чрез желание за обяснение, а с това и за постигане. самото писане на писма е свързване с друг/о чрез диалог.

Адам Стелцнер_’ изoбpaжeниeтo cвъpзвa зpитeля c гoдинитe paбoтa, ĸoятo ca cвъpшили xиляди xopa, зa дa ce ocъщecтви тaзи миcия. „Извeдeни cтe нa пoвъpxнocттa нa Mapc. Ceдитe тaм, нa ceдeм мeтpa oт пoвъpxнocттa нa мapcoxoдa и глeдaтe нaдoлy ‘ сн. НАСА, 2021

ключово постижение!

такава една връзка може да се базира върху проучване, споделяне, облагородяване, събиране на информация и др. фундаменталното проучване на НАСА, вероятно дава и богата представа за дългите вълни и трусове на живота на Земята днес / климат, ресурси, екологични сривове, възпитание и навици /. за себе си обобщих така:

[ марсоходът си направи селфи и взе това, което му трябва ]

слушайки репортажа с новината от началото на 2021, асоциирах всичко с мрежа от социални знаци и практики на живеенето на съвременния човек. затова, новата космическа лаборатория наричам_писмо до Марс или съобщение, обобщаващо универсалния диалог / искам те_пиша ти / като набор от стъпки и формули_ като заминаване в ‘ приближаването ‘ към онова, което искаме, но не преживяваме чрез съзнанието на собствените си очи.

марсоходът ‘ Постоянство ‘ е медия, в която, макар и неподозиращ, всеки жител на Земята е отразил своя личен код, а направените от него обектни снимки ще се четат субективно от всяка отделна памет.

така чета своята_

и мисля, че всички тези позиции ще фрагментират опита ни до днес_кога какво искаме да знаем и кога какво можем да искаме. вероятно, визуално ще напомнят дадаистична пиеса, присъствието й ще носи осезаемо внушение на човека като субект по презумпция, конструиран от събитията на своята консумативност, търсещ ново историческо пространство и прикриващ се от своите наследници – преупотребеностите в напреднала възраст.

персонаж без публика или улица без улична светлина? каква биография му предлагаме чрез себе си и своите кодове?

п о с т о я н с т в о_

доминанта / визионерство / история

не поражда ли конфликт любопитството, преди преодоляване на зависимостите? не стимулира ли стремеж към власт?

преразпределянето ли е устойчивото звено / Гетсби и постоянство?

никак не е привлекателен образът на завземането. чрез ‘ Постоянство ‘, метафизичната му дълбочина, струва ми се, създава негов обобщен и продължен образ, и експлицира природата ни като медиатори между чистото и замърсеното, ресурсното преразпределяне и сблъсъка между тях. не ми се иска сюжетът на безизходицата да се тълкува като факт на усъвършенстване, любов към наблюдението с цел трупане на познание.

по – скоро_ мисля си за устойчивостта и п о с т о я н с т в о т о като рацио, почистващо Земята.

юни 2021

от Антония Кесерджиева

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е banner-logo.jpg

Кореспондент

http://www.correspondentluna.com

Artspace Luna