Категории
ПРОЕКТИ ПРОСТРАНСТВА брой 6 други

HOMO машина [ обекти_ видео_алграфии ]

интердисциплинарен проект на Дарина Пеева_ HOMO машина

____

от Антония Кесерджиева

визуални материали / печат_Дарина Пеева

фотонаратив_Кореспондент и Дружество на художници – Бургас

визуални материали_Дарина Пеева

в поредица от три ноемврийски вечери, живеещата в Бургас и Виена художничка Дарина Пеева, срещна публиката си с нов концептуален проект HOMO машина_

в своя обем, проектът й включва и две лекции, предложени от Пламен В. Петров, приканващи в две различни теми, с пряко отношение към проблематиката – HOMO машина – ‘ Машината в изкуството ‘ и ‘ Тялото на артиста – начини на употреби ‘.

експозицията на Дарина Пеева и лекцията на Пламен В. Петров поставиха етажността на тялото и човешкото мислене за телесността в окото на артиста_ като социална идея / психологически рефлекс / философски дискурс /

Кореспондент напомня за събития, които имат силата и заряда в себе си да произвеждат траен / устойчив смисъл, въпреки изобилието на календарните изяви_месеци след реализирането им.

машинен вот на доверието ли е връзката между дух и тяло_ артикулирани чрез_ болка_гняв_отчуждение_култ и подражание_война_любов /

идея / реализация / ясен и стегнат наратив_

все неща, които обнадеждават_

затова и публиката остава вярна на ефективността без пълнеж /

снимка_Кореспондент

Дарина Пеева в покана до Кореспондент:

‘ Изложбата  Hомо Машина е интердисциплинарен проект , който чрез няколко различни медии коментира  темата за  човешкото тяло в контекста на здравните, социални и военни кризи. Човешкото тяло, което трябва да бъде непрекъснато протезирано и защитено чрез постоянното развитие на технологии и медицина. Човешкото тяло в годината на пермакриза –дума дефинирана като „продължителен период на нестабилност и несигурност“.   Освен графики и обекти в изложбата ще бъде представен текста  на д-р на науките Атанас Тотляков  „ Атомизация и/или метамодернистичн осцилация“.  В него се дискутират основни позиции между съвременния атомистичен модел на изкуството (САМИ) и метамодернизма.

HOMO машина / Дарина Пеева_проект / визуални материали_Д. Пеева

В рамките на проекта ще се проведат две лекции  на Пламен В.Петров на тема „Машината в изкуството“  и „Тялото на артиста-начини на употреби“ . Те ще могат да интерпретират темата за човека и машината от други перспективи и контексти .’

28 / 30 ноември 2022 зала_Дружество на бургаските художници

HOMO машина_

HOMO машина / Дарина Пеева_проект / снимки_Кореспондент
снимки_Кореспондент
снимки_Кореспондент, ноември 2022
ноември 2022 / HOMO машина / Дарина Пеева_проект снимки_Кореспондент

Кореспондент

лични асоциации_

Антония /

градът

понякога_

е в улиците / по листа и зеници

Кореспондент

correspondentluna.com

Artspace Luna