ARTSPACE LUNA

дом за изкуство Луна
Artspace Luna

през 1998 година отваря врати за своята основополагаща стратегия_

Artspace Luna подкрепя и развива културната среда в град Бургас като фокусира в няколко проектни линии :
– представя съвременно изкуство от България и света – създава нов тип артикулиране на съдържанието чрез авторски текстове, интервюта, публикации – откроява лицето на твореца като същност и образа на публиката като партньор – променя същността на експозиционните полета, превръща витрината в сцена за споделяне – интегрира нови структури за диалог_видео екран, плакати, съвместни акции, зони за сядане, споделяне и размисъл – представя изкуството като начин на живот чрез серии дискусии, виртуални галерии, перформативни жестове – изгражда образователни модули, мотивиращи и подкрепящи връзките с различни изкуства – създава своя платформа КОРЕСПОНДЕНТ_съвместно с екип кореспонденти представя лични фотографии от арт събития и авторски текстове с цел_запознаване с нови артистични позиции, практики и движения у нас и по света – следи, представя и коментира авторските жестове и рефлексии, изследващи влиянието на някои житейски ситуативни аспекти върху личността – представя периодична литература с изследователско съдържание – изкуство и култура – консултира при избор на обекти и тяхното съчетаване в среда_

ЛУНА дом за изкуство / Artspace Luna е независимо пространство с разпознаваем авторитет на характерна съвременна платформа за култура, изкуство, дизайн, хора, книги и идеи. пространството е разположено в старата архитектурна част на град Бургас, в непосредствена близост до музейния ансамбъл – Етнографски и Исторически музеи и е отворено за нови партньорства, изграждащи свързаност, движение и смисъл.

ВИЗУАЛНА КУЛТУРА_ИЗКУСТВО /
ДИЗАЙН /
СОЦИАЛНИ ПРАКТИКИ /
НАЧИНИ НА КОМУНИКИРАНЕ /
ИЗЖИВЯВАНИЯ_

понеделник – събота
11 часа – 19 часа
гр. Бургас, ул. Лермонтов 41
0887 93 77 11